Priser

Inom Liviogruppen strävar vi efter att ha så likvärdig prissättning som möjligt klinikerna emellan. Däremot påverkar faktorer som bland annat klinikernas geografiska lägen, hyres- och personalkostnader, våra behandlingspriser och de kan därför variera från klinik till klinik.

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det ibland svårt att säga den exakta kostnaden för en behandling exempelvis under omständigheter då en påbörjad behandling inte kan fullföljas. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

Human Finans erbjuder lån och krediter för IVF-behandling.

Frikort

För er som får IVF-behandlingen bekostad av regionen erläggs patientavgift vid varje besök.
Ibland måste du ta med dig ditt frikort
Om du som patient har ett giltigt frikort idag ska det visas vid ditt nästa besök för att se att det är registrerat i systemet eller få det registrerat.
Alla vårdgivare är inte anslutna till systemet e-Frikortstjänst, då är det ditt eget ansvar att kunna visa kvitton i annat fall faktureras patienten för besöket.

 

Uteblivet besök

Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 h debiteras med 350 kr
för både patienter med regionsremiss och privata patienter).

 

Återbetalning?

Om allt inte går enligt plan och det blir aktuellt för oss att göra en återbetalning behöver vi ett kontonummer för att kunna sätta in pengar. Meddela oss kontonummer via denna länk: https://app.assently.com/t/iuyxwd